Toimitusehdot

YLEISET TOIMITUSEHDOT

Lakeside Watch Co. (www.lswc.fi) on verkkokauppa, jossa hyödykkeiden myyjänä on Karkkikuningas Oy (Y-tunnus: 3002434-5). Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Lakeside Watch Co.:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Lakeside Watch Co. (myöhemmin myös Lakeside Watch Company) pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Lakeside Watch Companyn sivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty. Sitova kauppasopimus astuu voimaan, kun tilaus on otettu Lakeside Watch Companyn toimesta vastaan kirjallisesti tai suullisesti.

Lakeside Watch Company ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Lakeside Watch Companyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Lakeside Watch Company ei kohtuudella voi voittaa. Lakeside Watch Company on velvollinen ilmoittamaan sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista.

 

ASIAKAS

Lakeside Watch Co. myy tuotteita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

 

TUOTTEET JA HINNAT

Kaikki Lakeside Watch Companyn myynnissä olevat kellot ovat käytettyjä (ellei erikseen mainittu) ja myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä. Tuotteen kuvauksessa on annettu kaikki tiedot tuotteen kunnosta.

Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, kaikkien kellojen osalta sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä, joten tuotteiden hinnat eivät sisällä vähennettävää arvonlisäveroa. www.lswc.fi -sivustolla ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Mikäli hinnastossa on selviä hintavirheitä ei tuotetta myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen hinnoitteluvirheen olemassaolo.

 

MAKSUTAVAT

Maksutapoina etäkaupassa on Lakeside Watch Co. rahoitus, tai tilisiirto Karkkikuningas Oy:n:n pankkitilille asiakkaalle toimitetuin maksutiedoin. Lakeside Watch Companyn kanssa erikseen sovitun tapaamisen yhteydessä tehdyissä kaupoissa maksutapoina sopii Lakeside Watch Co. rahoitus, tilisiirto tai käteinen. Tuotteet luovutetaan asiakkaalle, kun koko kauppasumma on todistettavasti suoritettu joitain edellä mainittuja maksutapoja hyödyntäen.

Tuotteet on mahdollista maksaa useampaa edellä mainittua maksutapaa käyttäen, esimerkiksi osa kauppasummasta tilisiirtona ja loput Lakeside Watch Co. rahoituksella.

 

TOIMITUSTAVAT

Toimituskulut veloitetaan asiakkaan kanssa sovitun kuriirin ja valitun toimitustavan sekä mahdollisten lisäpalveluiden perusteella kyseisen palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Lakeside Watch Co. ei veloita edellä mainittujen toimituskulujen lisäksi muita pakkaus- tai lähetyskuluja. Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1-2 työpäivää ja kuljetusaika 1-3 arkipäivää.

Kellojen myynti-, osto- ja vaihtotapahtumat voidaan myös toteuttaa erikseen kuluttajan kanssa sovittavalla tapaamisella.

 

TUOTTEIDEN VARAAMINEN

Tuotteita on mahdollista varata myöhempään ajankohtaan, mikäli kauppojen teko kasvokkain tai asiakkaan vaihtokellon lähetys/toimitus ei onnistu samoin tein esimerkiksi aikatauluhaasteiden vuoksi.

Tuotteen varaus tapahtuu suorittamalla 10% tuotteen hinnasta varausmaksuna etukäteen ja suoritettu varausmaksu vähennetään kaupantekohetkellä lopullisesta kauppasummasta. Varausaika sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen, eikä varausmaksua palauteta mikäli asiakas peruu kaupat.

 

PALAUTUSOIKEUS

Lakeside Watch Companyn etänä myydyille kelloille on kuluttajasuojalain mukainen neljäntoista (14) vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Asiakkaalla on oikeus tutustua pakkauksen sisältöön ja sovittaa tuotetta varoen. Tuotteen täytyy kuitenkin olla palautettaessa täysin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle toimitettaessa. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen. Kauppasumma palautetaan asiakkaalle, kun palautettu tuote on saapunut Lakeside Watch Companylle ja sen kunto on tarkastettu.

Asiakaspalautukset tulee lähettää aina postitse. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa. Asiakas maksaa mahdollisesta asiakaspalautuksesta aiheutuvat kulut.

Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa riittävästi pehmustetta.

Lakeside Watch Company ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

 

TAKUU JA VIRHEET

Kaikki Lakeside Watch Co. sivustolla myydyt kellot ovat käytettyjä, joillei toisin ole mainittu. Kaikille käytetyille kelloille annamme kuuden kuukauden (6kk) takuun valmistusvikojen varalta. Takuu ei kata vesitiiviyttä, kellojen rannekkeita, eikä asiakkaan omista toimista aiheutuneita vikoja. Takuu on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää kolmansille osapuolille jos kellon Lakeside Watch Co.:lta ostanut henkilö tai yritys myy kellon eteenpäin.

Kelloissa voi myös olla voimassa valmistajan myöntämä takuu, jolloin takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Tuotteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä. Tuotteiden kuvauksissa on annettu kaikki tiedot tuotteiden kunnosta. Tuotteessa katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos

a) myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa kauppaan.

b) myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan.

c) tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää.

Lakeside Watch Company pidättää oikeuden todentaa vaihtokelloissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava aina 3-5 arkipäivää siitä laskien, kun tuote on todistetusti toimitettu takaisin tarkastettavaksi Lakeside Watch Companyn ilmoittamaan osoitteeseen.

 

REKLAMAATIO

Reklamointiaika alkaa siitä, kun asiakas on noutanut tuotteen postista. Palautettavan tuotteen täytyy olla jälleenmyyntikelpoinen. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@lswc.fi.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.